pozyczki

Strop żelbetowy nad poddaszem ...

Strop żelbetowy nad poddaszem (strop po skosach) jest coraz częstszym rozwiązaniem zabudowy poddasza, który pojawia się w projektach domów na zamówienie Inwestorów. Często takie życzenie pojawia się nawet przy domach z dachem wielospadowym. Niejednokrotnie jest to zadanie bardzo trudne (szczególnie jeśli występują liczne załomy skosów poddasza) ale w większości przypadków, taki strop jest możliwy do zaprojektowania i wykonania na budowie. Należy pamiętać, że wymaga to przemyślenia układu konstrukcyjnego przez konstruktora, wykonania projektu takiego stropu jak również doświadczenia i wprawy wykonawcy realizującej budowę. Wszystko po to aby konstrukcja pracowała bezpiecznie, nie stanowiła zagrożenia dla życia i mienia Użytkowników oraz nie sprawiała problemów przez cały okres użytkowania.

Strop po skosach a projekt typowy ...

O ile projekty domów na zamówienie indywidualne już na etapie koncepcji uwzględniają taki układ konstrukcyjny, to w przypadku projektów domów podlegających adaptacji tak nie jest. Zdecydowana większość projektów typowych nie przewiduje takiego rozwiązania. Wykończenie poddasza realizowane jest w nich jako lekka zabudowa gipsowo-kartonowa mocowana bezpośrednio do elementów więźby dachowej. Jedynie pracownia DOMTODOM posiada w swojej ofercie gotowe projekty domów z monolitycznym stropem skośnym (np. SAMOS, LUZON  czy FLORES). W pozostałych przypadkach, na etapie adaptacji konstruktor uzupełnia dokumentację o projekt stropu. Z racji tego, że ciężar górnego stropu musi zostać przeniesiony na fundament często wymaga to doprojektowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych takich jak belki, słupy czy trzpienie na każdej kondygnacji budynku. Niejednokrotnie pojawiają się w miejscach, których Inwestor nie jest w stanie przewidzieć - chyba, że jest "budowlańcem" ;) - z tego względu decyzję o realizacji takiego stropu dobrze jest zawsze wcześniej przedyskutować z architektem lub konstruktorem aby nie okazało się, że nowe elementy zakłócają pierwotny układ funkcjonalny pomieszczeń.

Jak poprawnie wykonać monolityczny strop po skosach?

Strop po skosach wykonuje się takimi samymi metodami jak klasyczny strop płaski, z tą różnicą, że szalunek układany jest wzdłuż krzywizn dachu. Najczęstsze trudności przy realizacji to:

- odpowiednie odwzorowanie kąta spadku połaci tak, by nie spowodowało kolizji z później układaną konstrukcją dachu,

- odpowiednie uformowanie zbrojenia stropu, szczególnie w narożach i załomach płyty stropowej,

- mieszanka betonowa i jej układanie tak, aby nie spływała podczas betonowania.

Prawdy i mity o stropach skośnych ...

Rozwiewamy następujące mity:

- Strop po skosach jest "cieplejszy" od klasycznej zabudowy gipsowo-kartonowej.

Beton posiada bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. W związku z tym wymaga on stosowania izolacji cieplej w takim samym zakresie jak klasyczna zabudowa gipsowo-kartonowa mocowana do konstrukcji dachu aby ograniczyć jego utratę.

- Strop po skosach nie pęka i nie ugina się.

Strop skośny podobnie jak każda konstrukcja błędnie zaprojektowana lub wykonana, w warunkach przeciążenia może ulec awarii lub nawet zniszczeniu. Sam fakt zastosowania solidnych materiałów konstrukcyjnych jak beton i stal nie eliminuje błędów ludzkich na etapie projektu lub wykonania. Zły projekt lub niechlujne wykonanie może spowodować konieczność kosztownych poprawek związanych z usunięciem tych błędów.

- Nad poddaszem każdego domu można wykonać strop skośny.

Niestety nie. W większości przypadków monolityczna zabudowa poddasza jest możliwa do realizacji. Zdarzają się jednak takie budynki, które z względu na znaczne rozpiętości lub powierzchnie stropu w połączeniu z ograniczeniami konstrukcyjnymi żelbetu wykluczają zastosowanie tej technologii. O możliwości jej przyjęcia zawsze powinien decydować konstruktor, który określi stopień bezpieczeństwa planowanej konstrukcji. Należy mieć na uwadze, że każdy 1m2 typowego stropu żelbetowego waży w przedziale 270-350kg!!!

Potwierdzamy prawdy:

- Strop po skosach to większe koszty budowy.

Z reguły realizacja stropu skośnego zwiększa ogólne zużycie stali i betonu nie tylko w związku z samym stropem ale również niejednokrotnie z koniecznymi nowymi elementami konstrukcyjnymi. Często wymaga poszerzenia fundamentów oraz wykonania grubszych ścian nośnych tam, gdzie przy klasycznej zabudowie można byłoby wykonać cienkie ściany działowe.

- Strop skośny rzadziej pęka w normalnej eksploatacji.

Poprawnie zaprojektowany i wykonany strop monolityczny ze względu na połączone właściwości stali i betonu, rzadziej ulega przeciążeniom w zakresie powodującym pęknięcia czy zarysowania niż klasyczna zabudowa g-k. Związane jest to przede wszystkim z tym, że klasyczna konstrukcja dachu poddawana zmiennym obciążeniom np. od wiatru czy śniegu wykazuje mniejszą tolerancję na odkształcenia niż sztywna konstrukcja monolitycznego stropu. 

Wady i zalety stropu po skosach?

Wady:

- zwiększone zużycie stali i betonu

- zwiększony zakres obciążeń, który powoduje konieczność rozbudowania konstrukcji budynku poprzez np. powiększenie fundamentów czy nowe elementy konstrukcyjne

- zastosowanie wylewanego stropu po skosach powoduje podwyższenie budynku

Należy się tutaj słowo komentarza. Przy zachowaniu tej samej wysokości ścianki kolankowej co w przypadku poddasza z lekką zabudową, konieczne jest podniesienie dachu o ok. 35-45cm w zależności od jego geometrii i kąta nachylenia. Niestety, podniesienie dachu często powoduje zniekształcenie architektury budynku, co szczególnie jest widoczne przy parterowych budynkach z dachem wielospadowym, których urok często związany jest właśnie ze zwartą, niską bryłą. Jednym z wyjść z takiej sytuacji jest np. wydłużenie okapów, lecz nie zawsze ich długość rekompensuje podniesienie dachu. Warto o tym fakcie porozmawiać z projektantem zanim podejmie się o tym decyzję. Podjęta zbyt pochopnie może spowodować późniejsze niezadowolenie z wybudowanego domu.

Zalety:

- poprawnie wykonany strop po skosach nie pęka, nie pojawią się na nim zarysowania użytkowe

Podsumowanie: strop skośny - tak czy nie?

Na to pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji wylewanego stropu skośnego nad poddaszem wymarzonego domu powinno należeć do Użytkowników, ponieważ to oni będą go zamieszkiwać i użytkować. Ważne jednak, by decyzja została podjęta po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw", które w każdym z przypadków mogą decydować inaczej. Z pewnością wszelkie wątpliwości pomoże rozwiać spotkanie i rozmowa z doświadczonym projektantem.

 

autor: MS (ProArchiKon)