pozyczki

Adaptacja projektu typowego polega na jego dostosowaniu do potrzeb Inwestora a także warunków miejscowych wynikających z konkretnej lokalizacji działki. Warunki miejscowe dotyczą ściśle uwarunkowań zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy lub Decyzji o warunkach zabudowy np. w zakresie kąta dachu, szerokości elewacji frontowej, wysokości budynku, powierzchni zabudowy a także strefy klimatycznej czy warunków gruntowych.